Per mitjà de les accions de prevenció i sensibilització, apostem per fer visibles les diferents cares de les violències masclistes i les desigualtats socials, des d’una perspectiva interseccional i incidint en el caràcter estructural d’aquestes i, per tant, en el fet que hi ha una responsabilitat comuntària i compartida.

TALLERS

Tallers de sensibilització i prevenció de violències masclistes, de coeducació i igualtat de gènere, de prevenció d’abusos sexuals en la infància, de sexualitat i afectivitat, i de diversitat.

Descobreix l’oferta de tallers dirigits a educació infantil, primària i secundària.

PASSACONTES

Contes dinamitzats dirigits a infants i adolescents entre 4 i 18 anys, així com a les seves famílies i/o persones referents. La proposta consta d’una complerta selecció de contes que es poden dinamitzar individualment o com a part d’un cicle format per diversos títols a escollir.